När du trycker på knappen Hämta blir du ombedd att fylla en snabb marknadsundersökning enkät.

Första steget, tryck ner knappen

När du trycker på knappen Hämta ett popup-fönster kommer att visas och du kommer att bli ombedd att fylla i en snabb enkät. I fallet att när du har tryckt på knappen Hämta, en dialogruta visas inte, du måste välja att ladda ner en spegel, hittar du alltid en spegel länken nedan.

Andra, Välj en marknadsundersökning enkät från listan

När du klickar på knappen Hämta, ett popup-fönster visas. Här hittar du en lista (om 4) undersökningar, och du kan välja någon av dem för att slutföra. Även du angett en undersökning och du inte gillar det, du kan gå tillbaka och välja en annan.

Tredje steget, fylla i enkäten

Beroende på vad du valt, du kommer att bli ombedd att ge några grundläggande personuppgifter, namn och e-post och efter att du kommer att svara på ett par frågor ( favoritmusik, drycker, aktiviteter, mat, TV-program).

Slutligen, hämtningen startar automatiskt

Efter det, hämtningen startar automatiskt, det kommer att ta cirka 10-20 sekunder att ladda ner och efter att du bör följa stegen som beskrivs i de dataintrång verktygssidor, eftersom det finns specifika instruktioner för varje dataintrång verktyg.

Om du har några problem med dessa verktyg behaga kontakter med hjälp av kontaktformuläret.